Access Bars 

FRED I TOPPEN, ENERGI I KROPPEN 

Etter en Bars behandling kan klienter kjenne:

  • Redusert stress & mer mentalt fokus  (mindre tankekjør)
  • Økt glede & livslyst
  • Styrket helse
  • Bedre bevissthet & intuisjon
  • Bedret konsentrasjon, og kan oppleves gunstig hos klienter med ADD/ADHD og læringsvansker 
  • Bedre kommunikasjonsevnen med andre mennesker
  • m.m 

The Bars 

er basert på 32 punkter på hodet, og handler om å lære kroppen å ta imot. Tanker følelser og emosjoner er det vi bruker for å polarisere å være i ett med alt og alle, skape separasjon og avskjære oss fra å ta imot. Det å ta imot er en av våre største egenskaper, og en av de tingene vi nekter mer enn nesten alt annet. 

Hjernebølgene senkes når du får Bars, som gir tillgang til handlingsmønstre, trossystemer og synspunkter som du har fungert fra siden barndommen eller fra tidligere liv. 

Jo mer du får kjørt dine barer, jo mer vil du merke hvor slitsomt det er å fungere ut fra tanker, følelser og emosjoner. Du vil også begynne å observere mulighetene som ligger i å fungere fra bevissthet, viten, tilstedeværelse og det å ta i mot.

BESTILL DIN BARS HER !